KindVerbindt biedt onderstaande vormen van therapie en gespecialiseerde begeleiding.

​Afhankelijk van de hulpvraag wordt bekeken welk therapievorm het beste aansluit bij de hulpvraag. Het kan zijn dat cognitieve therapie wordt gecombineerd met speltherapie en oudergesprekken. Of dat naast gespecialiseerde begeleiding ook (ambulante) thuisbegeleiding noodzakelijk is.
Psychosociale therapie wordt gecombineerd met lichaamswerk en verschillende oefeningen die het gedrag van het kind, jongeren, de ouders in het ontwikkelingsproces ondersteunen. Dit zijn oefeningen gebaseerd op systemisch werken, transactionele analyse en familieopstellingen.

KindVerbindt werkt met het systeem (gezin) en wordt er bekeken wat er nodig is gezien de beperkingen van één of meerdere gezinsleden. En wat het gedrag veroorzaakt. In gezinnen waar bij een kind de diagnose autisme en/of ADHD gesteld is, willen ouders graag handvatten om op een juiste manier met hun kind en hun beperking om te leren gaan. Samen met de ouders en met het kind – het gehele gezinssysteem – wordt er besproken wat er nodig is om het kind met een beperking en de andere gezinsleden ondersteuning te bieden. Wat zijn de gevolgen waar het kind en de gezinsleden last van hebben en hoe kunnen de gezinsleden hier op een juiste manier omgang in vinden? Welke stappen kunnen ouders en hun kind zelf hierin zetten? Vaak tref ik ouders en volwassenen in de praktijk die de oorzaak buiten zichzelf, buiten het lichaam zoeken. Het probleem is maar één deel van deze ouders. Ik zie ouders die het beste voor hun kind willen, mét een hulpvraag. En de vraag is; wát zit er achter het probleem? Wat zit er achter de diagnose van het kind met AD(H)D, autisme, slaapstoornis of gedragsprobleem? Het is fijn om te weten wat jezelf, als ouder of je kind mankeert en vaak is daarmee de klacht of het probleem nog niet opgelost.
 
Psychosociale therapie
KindVerbindt gebruikt een ervaringsgerichte manier van werken genaamd psychosociale therapie. Wat is psychosociale therapie? ​
Meer informatie>
Psychomotorische Therapie (PMT)
De natuurlijke belevingswereld van het kind, de interne beleving...
Meer informatie>
Sociaal-Emotionele Therapie / Weerbaarheid
Je wilt dat het je kind goed gaat en dat je als ouder tevreden bent over jezelf, je relatie en je gezin...Meer informatie>
Systeemtherapie
Systeemtherapie is zinvol bij moeilijkheden tussen gezinsleden en partners, bij begeleiding van gedragsstoornissen als ADHD en autisme...Meer informatie>
Kindertherapie / Speltherapie / Creatieve therapie
Ideeën en gevoelens die het kind bezig houden worden tot expressie gebracht...
Meer informatie>
Cognitieve gedragstherapie
Hierbij gaat het om onderliggende gedachtes, gevoelens en gedragingen van gezinsleden.

Meer informatie>
Lichaamsgerichte therapie
Symbolen en voorwerpen geven inzicht in gedrag en handelen...
Meer informatie>