Kindertherapie / speltherapie / creatieve therapie

Dit is een vorm die geschikt is voor jonge kinderen. Al spelenderwijs ga ik met het kind aan de slag. Dit kan variëren van tekenen, schilderen, knutselen en al spelend sluit ik mijn gevoelens aan de belevingswereld van het kind. Ik luister wat het kind mij te vertellen heeft. Ideeën en gevoelens die het kind bezig houden worden vaak tot expressie gebracht.
Doel van kindertherapie is het kind ondersteunen in het hernemen van de controle over het eigen leven en het ontwikkelen van keuzemogelijkheden ten aanzien van de klacht, zodat het kind zich weer gelukkig voelt, op gezonde wijze verder kan en op een prettige manier kan functioneren in het dagelijkse leven. Het kind stimuleren vanuit zijn autonome positie weer de baas te worden over zijn eigen binnenwereld. Hierbij komen kinderen in de praktijk met emotionele problemen zoals angsten en fobieën, traumaverwerking, rouwverwerking, gevolgen van een echtscheiding. Kinderen met lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn en ontwikkelingsproblemen zoals slaap, eet en zindelijkheidsproblemen, hechtingsproblematiek.  Kinderen met gedragsproblemen zoals woedeaanvallen en gebrek aan concentratie. Mogelijk probeert het kind met zijn gedrag zijn omgeving iets te vertellen. De ouders kunnen leren die boodschap te verstaan. Er kan gewerkt worden aan het vergroten van de draagkracht, maar ook aan het verkleinen van de draaglast. Of vanuit het gedragstherapeutisch model het aan-en afleren van gedrag. Waar nodig kunnen sociale vaardigheden aangeleerd worden. In de therapie kan het kind zich op speelse wijze bezinnen op zijn sterke kanten en onderzoeken wie ben ik, wat wil ik.