Systeemtherapie

Via een familieopstelling, een vorm van systeemtherapie, is het mogelijk de oorzaak van bepaalde gevoelens, gedachten en gedragingen die je niet kent te onderzoeken. Kinderen zijn aan hun familiesysteem gebonden. Een familiesysteem maakt de onderliggende emotionele en mentale patronen in het familiesysteem, zowel in het huidige gezin als het gezin van waar je zelf vandaan komt, zichtbaar. Hierdoor worden gedragsproblemen bij kinderen zichtbaar wat er voor kan zorgen dat de gedragsproblemen verminderen dan wel verdwijnen.​

Systeemtherapie is zinvol bij moeilijkheden tussen gezinsleden en partners, alsook bij begeleiding van bepaalde gedragsstoornissen zoals ADHD en autisme bij kinderen. Het gaat in de systeemtherapie om de interacties tussen de gezinsleden welke problematisch zijn en welke opvattingen, wensen, gevoelens en gedragingen daarbij een rol spelen.

Hoe werkt een familieopstelling?
Volwassenen en/of ouders brengen een vraag of situatie in die speelt binnen het gezin, in je relatie met je dochter of partner, op school of op je werk of bij een vereniging. Deze vraag of situatie gaan we inbrengen in de groep van aanwezigen. Deze aanwezigen nemen plek in, in de ruimte en zo dat het overeenkomt met zoals jij als volwassene of ouder de situatie ervaart. Bijvoorbeeld de vraag; "Mijn dochter is opstandig en wil niet naar mij luisteren". Of de vraag; "Ik wil graag een andere baan of ander werk doen alleen ik neem de stap telkens niet? Deze vraag of situatie gaan we opstellen in de ruimte. Er kunnen gevoelens optreden zoals verdriet, verlangen, angst. Voor diegene die de opstelling doet, blijken deze gevoelens en waarnemingen zin te hebben of bekend te zijn. Met als resultaat dat je als volwassene, ouder, collega, partner, moeder of zoon inzichten krijgt in onbewuste zaken en meer rust ervaren wordt. Het is mooi om te zien wat een opstelling oplevert en bijdraagt aan persoonlijke groei en ontwikkeling.

Voor wie.
Voor volwassenen, ouders, opvoeders, gezinnen, jongeren en kinderen met een hulpvraag.
Dit kunnen ook vragen, problemen of ziekten zijn die niet of niet voldoende behandelbaar zijn met psychodynamische methoden of psychiatrische problematiek.

Kom systeemtherapie ervaren!
Klik hier!