Gezinnen

Gezinsbegeleiding. In het gezin gaat het om geluk en plezier maken met elkaar. Als ouder wil je graag het beste voor je kind ook als gezin. Je bent met elkaar verbonden.

Als gezin wil je een prettige sfeer in huis hebben, je aandacht verdelen over je kind, jezelf en je relatie. Je kind ontwikkelt zich beter in een positieve sfeer en communicatie en contact maken met elkaar is daarbij van groot belang.