Cognitieve Gedragstherapie

Bij cognitieve gedragstherapie gaat het erom om schema’s die mensen of gezinnen hanteren om deze om te buigen en aan te tonen dat bepaalde schema’s irreëel zijn. Bijvoorbeeld als een kind angst heeft om fouten te maken bij een proefwerk en het maakt een fout dat wordt het idee (schema) bevestigd. Of “hij zegt dat ik er toch niks van kan”.  Volwassen, kinderen en ouders doen daarmee een waarmakende voorspelling en bevestigen vaak de opvattingen die zij over zichzelf hebben. Het doel van cognitieve gedragstherapie is dat men zich bewust wordt van de schema’s die bij het kind en of de ouders geactiveerd worden en hoe dit van invloed is op het eigen gedrag, gevoelens en gedragingen.  Cognitieve gedragstherapie kan ingezet worden bij gezinsproblemen, kinderen en jongeren met weinig zelfvertrouwen, lage zelfwaardering, pessimisme, depressie en angsten. Cognitieve gedragstherapie geeft ​inzichten in de eigen handelingen, conflicten, de gevoelens die daarmee gepaard gaan en de afweer- en verdringingsmechanismen die daarbij gebruikt worden.