Ouders

Ouderbegeleiding versterkt je kwaliteiten als opvoeder en verbetering van de ouder en kind relatie. Heb je als ouder een vraag over iets wat je binnen je gezin bezig houd? Gaat het over je kind, over jezelf of over je relatie?

KindVerbindt biedt vraaggerichte adviesgesprekken en speelt in op de behoefte van ouders aan steun bij de zorg voor een optimale ontwikkeling van kinderen. De hoeveelheid “veerkracht” die een kind opbouwt wordt bepaald door een wisselwerking tussen kindfactoren, ouderfactoren en psychosociale (omgeving) factoren. Het ene kind ontwikkelt zich anders in hetzelfde gezin dan het andere. Het ene kind is moeilijker op te voeden dan het andere. Een probleem heeft meerdere oorzaken. Het zijn niet altijd de ouders die in gebreke blijven. Standaardadviezen werken niet en soms blijkt een probleem onoplosbaar om uiteenlopende redenen. Effectief ouderschap is mogelijk als draagkracht en draaglast in evenwicht zijn.
Een goede opvoeding houdt rekening met de mogelijkheden en behoeften van het kind en gaat uit van een positieve benadering.  Belangrijk is dat het kind hierin gesteund, gestimuleerd wordt in zijn ontwikkeling en gestuurd wordt zoals het bieden van structuur en houvast in de vorm van regels en grenzen die bijdragen aan sociale aanpassing. Ouders zijn de eerste verantwoordelijken, hebben hun eigen deskundigheid en nemen de regie. De vragen van ouders en hun beleving van de situatie met het kind staan centraal.  De werkwijze van KindVerbindt richt zich op het versterken van de draagkracht, autonomie en zelfregulatie van de ouders opdat zij greep krijgen en houden op hun eigen opvoeding van het kind binnen het gezin. Hierbij zijn het activeren van sociale netwerken en het creëren van goede ouder- ervaringen van belang. KindVerbindt zet dit in door het organiseren van thema avonden en workshops voor ouders.

Het doel is het bewerkstelligen van een positieve ouder-kind relatie en het bevorderen van effectief ouderschap.