Psychomotorische Therapie

​Lichaamsgerichte therapie of bewegingsgeoriënteerd in combinatie met gesprekstherapie. Psychomotorische therapie sluit goed aan bij de natuurlijke belevingswereld van het kind. Vooral jonge kinderen bewegen nu eenmaal vaak en graag. Er wordt gewerkt met ontspannings- en ademhalingsoefeningen, veranderen van lichaamshouding, energie- en evenwichtsoefeningen. In de manier waarop kinderen bewegen geven zij uiting aan stemmingen, gevoelens, gedachten, wensen en ook hun  “zijn”. Ook kinderen zijn er goed in een bepaald beeld of symbool op te roepen voor de interne beleving. Naast individuele therapie is ook groepsbehandeling en PMT mogelijk met ouder en kind. Soms wordt eerst met individuele therapie gestart om vervolgens in groepsverband te werken aan bijv. het versterken van sociale emotionele vaardigheden.