Sociaal-emotionele therapie en weerbaarheid

​Praktijk KindVerbindt biedt ouders handvatten in de ondersteuningsbehoefte en opvoeding van het kind. Het aanleren van dagdagelijkse basisvaardigheden als plannen en organiseren, dagstructuur bieden, contact en communicatie tussen gezinsleden, leren herkennen en omgaan met gevoelens en emoties, aanleren van sociale en emotionele vaardigheden. KindVerbindt biedt sociale vaardigheidstrainingen en psycho educatie om het gedrag van het kind beter te leren begrijpen zodat er op een juiste manier met het kind en beperking om gegaan kan worden. In de begeleiding is het vooral van belang dat ouders leren wat het kind wel kan in plaats van de beperkingen die het kind heeft. Ouders leren loslaten dat ze op zichzelf mogen vertrouwen en zelf sturing en vorm kunnen geven aan hun eigen kind en de gezinssituatie.