FamilieOpstellingen, sociale vaardigheidsTrainingen, Psychofysieke Rots en Water trainingen

Familieopstellingen.
Ons lichaam kan ons veel vertellen over hoe we ons voelen, hoe we onszelf gedragen en hoe we denken over anderen. Hoe we op onszelf en op anderen reageren.
Soms hoor je jezelf boos en schreeuwend op je eigen kind reageren terwijl je dit eigenlijk niet wilt.
Denk je op een bepaalde manier over je collega en kan het zijn dat je geïrriteerd raakt aan zijn of haar houding of gedrag. Zou je graag iets anders willen doen en alleen de stap niet kunt zetten.

Wat houd je tegen? Wat maakt dat we op een bepaalde manier reageren? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?
Dat wat jezelf (te) veel bezig houd kan zich gaan uitten in stress, slaapproblemen, lichamelijke klachten, gedragsproblemen en ziekten waarbij we de oorzaak buiten onszelf, buiten ons lichaam gaan zoeken. Je kunt dan "vastlopen" en een weg zoeken om hieruit te komen.
Een familieopstelling kan hierin voor heling zorgen in jouw eigen persoonlijke groei en ontwikkeling.​

Tim en Flapoor sociale vaardigheidstraining voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar.
Deze sociale vaardigheidstraining is zeer geschikt voor kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, geplaagd of gepest worden, geen vriendjes of zeer wisselende vriendjes of vriendinnetjes hebben, zich slecht kunnen verweren tegen leeftijdsgenoten, veel ruzie maken en willen vechten, zich sterk conformeren aan andere kinderen en "over zich heen laten lopen", zelf weinig initiatief nemen om in contact te komen met andere leeftijdsgenoten. De training is geschikt voor zowel sociaal teruggetrokken kinderen (ADD) als hyperactieve kinderen (ADHD of autisme). Deze kinderen kunnen veel van elkaar leren en in deze training leren zij hun sociale en emotionele vaardigheden vergroten. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten, groepsgrootte is maximaal 8 kinderen. Heeft u interesse om uw kind deel te laten nemen aan de Tim en Flapoor sociale vaardigheidstraining vraag hieronder informatie aan om uw kind aan te melden.

Rots en Watertraining voor basisschoolleerlingen van 8 tot en met 10 jaar en Rots en Watertraining jongeren 11 tot en met 14 jaar.
Rots en Water is een psycho fysieke training en gericht op het vergroten van zelfvertrouwen, zelfbeheersing, zelfreflectie,verbondenheid, integriteit en veiligheid van kinderen en jongeren. In deze training leren kinderen en jongeren stevig in hun schoenen te staan, op zichzelf te vertrouwen, zichzelf kennen en hun eigen weg te kiezen. Leren over lichaamstaal bij zichzelf en bij de ander, leren opkomen voor zichzelf, samenwerken met elkaar en respect hebben voor anderen, hoe om te gaan met groepsdruk en pestgedrag. Rots en Water is communicatie en vooral veel fysiek bezig zijn, voelen en ervaren. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en 1 ouderbijeenkomst, groepsgrootte is maximaal 8 kinderen of jongeren. Vraag hieronder voor meer informatie of aanmelding voor de Rots en Water training.

KindVerbindt biedt familieopstellingen, opvoedopstellingen en trainingen.
Op aanvraag trainingen en workshops op maat. Aangepast aan de vraag van uw (zorg)instelling of bedrijf. KindVerbindt neemt voor advies graag contact met u op.  Wil je deelnemen aan één van de thema-avonden, familieopstellingen, Tim en Flapoor of Rots en Water training zie onderstaand de aangeboden data. 

Vraag informatie aan!

Systeemtherapie (systemisch werken)
​Opvoedopstellingen Familieopstellingen
Trainingen

Data Workshops en Trainingen 2018:

DRUNEN
Praktijk KindVerbindt
Bosscheweg 67 5151 BB Drunen

Rots en Water training 8-10 jaar (ook geschikt voor kinderen met autisme en adhd): 
Maandagmiddagen ná schooltijd start 8 januari - 26 maart 2018 17.30 - 18.45 uur
Donderdagmiddagen ná schooltijd start 5 april - 21 juni 15.45 - 17.00 uur

Rots en Water training 11-14 jaar (ook geschikt voor kinderen met autisme en adhd): 
Maandagavonden start 8 januari - 26 maart 2018 19.00 - 20.15 uur
Donderdagmiddagen start 5 april - 21 juni 17.15 - 18.30 uur

Sociale vaardigheidstraining Tim en Flapoor 5 - 8 (9) jaar: 
Maandagmiddagen ná schooltijd start 5 maart - 28 mei 15.30 - 17.00 uur
Dinsdagmiddagen ná schooltijd start 23 oktober 15.30 - 17.00 uur
Dinsdag 23 januari 19.30 - 22.00 uur
​Avond systeemtherapie met familieopstellingen

Vrijdag 16 februari  19.30 - 22.00 uur
​Avond systeemtherapie met familieopstellingen​

Vrijdag 16 maart 19.30- 22.00 uur​
​Avond systeemtherapie met familieopstellingen

Donderdag 19 april 19.30 - 22.00 uur
Avond systeemtherapie met familieopstellingen​

Vrijdag 18 mei 19.30 - 22.00 uur
Avond systeemtherapie met familieopstellingen​