VIB (Video Interactie Begeleiding)

Video Interactie Begeleiding (VIB) is een methodiek waarbij je als ouder en/of opvoeder bij het opvoeden word ondersteund door middel van filmopnames. Bij je thuis worden er opnames gemaakt, dit gebeurt op momenten die voor jullie gezin het meeste van belang zijn en waar je als gezin aan wilt werken. Hoe krijg ik je het als gezin in de ochtendspits of in de avondspits goed georganiseerd samen? Hoe reageer iedereen binnen het gezin op elkaar en hoe word de sfeer in huis hierdoor beïnvloed? Hoe kun je als ouder en/of opvoeder beter aansluiten op de (on)mogelijkheden van je kind.

Video Interactie Begeleiding is een manier van coaching en begeleiding waarin ik bij uw gezin thuis kom. Het doel van de VIB is contact maken en verbeteren tussen u en uw kind als gezin, communicatie binnen het gezin, aandacht voor elkaar binnen het gezin en als ouder aan te kunnen sluiten op de mogelijkheden en niveau van uw kind. Ik ga er van uit dat elke ouder en/of verzorger graag een goed contact wil met zijn kind en elk kind heeft behoefte aan liefde, aandacht en verzorging van de ouder en /of verzorger.

Eerst volgt er een intakegesprek bij u thuis en ga ik met het gehele gezin aan tafel en wordt er besproken wat er precies gebeurt en speelt binnen het gezin. Ik richt mij op de communicatie van het hele gezin en werk aan de hand van de vraag die u als gezin heeft. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld en besproken met u als gezin. De volgende stap is dat ik video opnames kom maken van ongeveer 10 minuten op momenten die met het gezin worden afgestemd en afgesproken. Vervolgens worden deze video opnames besproken met het gezin. Dit heet een “review” en duurt ongeveer 1,5 uur. De duur van een VIB-traject is afhankelijk van de gezinsvraag en het aantal opnames dat wordt afgesproken. Afhankelijk van het aantal opnames zijn er evenzoveel reviews.