Hulp is zo dichtbij!

Praktijk KindVerbindt biedt (gespecialiseerde) begeleiding, therapie en ondersteuning aan volwassenen, gezinnen, ouders, jongeren en kinderen met psychosociale problematiek en psychosomatiek (lichamelijke klachten) ten gevolge van ziekte, werkomstandigheden, relationele problemen, gezinsproblemen, verlies-ervaringen en levensvragen. 
Voelt de verbinding tussen ouder en kind en maakt groei en ontwikkeling mogelijk!
 • Erkende WMO en Jeugdwet praktijk
 • Psychosociale therapie
 • Systeemtherapie (familieopstellingen)
 • Kindertherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Professionele en persoonlijke begeleiding van volwassenen, ouders, gezinnen en kinderen
 • Ambulante begeleiding in de thuissituatie als op school (Passend Onderwijs)
 • SOVA trainingen, psychofysieke Rots en Water trainingen & Workshops
KindVerbindt biedt therapie aan kinderen en hun ouders met een hulpvraag zoals:
 • Sociaal emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gedragsstoornissen bij kinderen zoals AD(H)D en vormen van autisme
 • Gedragsstoornissen bij volwassenen zoals angsten, fobieën, depressie en andere somatische klachten
 • Kinderen met angsten of (niet)-verklaarbare fysieke klachten als onzekerheid, gevoeligheid, laag zelfbeeld, depressiviteit 
 • Kinderen met een licht verstandelijke beperking, auditieve- en visusbeperking
 • Kinderen met overgewicht
 • Kinderen en scheiding van ouders
 • Verlies en rouwverwerking
 • Opvoedingsondersteuning en communicatie tussen ouders en kinderen 
 • Hechtingsproblematiek en contact maken met je kind
 • Incest, verkrachting, grensoverschrijding
Kwaliteit en professionaliteit
Professionaliteit staat voorop voor persoonlijke groei en ontwikkeling van ieder kind, ouder en volwassene. KindVerbindt is toegelaten tot de WTZI en als registertherapeut aangesloten bij het NVPA ,de koepelorganisatie RBCZ, Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg en TCZ, Tuchtrechtspraak.
KindVerbindt is aangesloten bij de SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.
Dit betekent dat de consulten door verzekeraars (gedeeltelijk) vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Vergoeding is ook mogelijk op basis van Jeugdwet, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), ZIN (Zorg in Natura) en PGB (Persoonsgebonden Budget). 

Laatste Nieuws!

Download hier ​de informatiefolder van KindVerbindt.
Bekijk nieuwsbrief.

Beweegprogramma

Deelname voor kinderen met overgewicht. Voor meer informatie klik hier

Bekijk DatA!

Ook een Familieopstelling of Opvoed- Opstelling Bijwonen?
Klik hier voor alle data

Stel je vraag:

In het eerste contact met elkaar verkennen we de vraag en ervaar je de werkwijze van KindVerbindt
Vergoeding Zorgverzekeraars:

KindVerbindt wordt óók in 2018 vergoed! 
Vergoedingenlijst 2018 en informatie over de zorgverzekeraars en voor tarieven psychosociale therapie 2018