KindVerbindt in de praktijk
Het aanvragen voor de benodigde zorg,  begeleiding en therapie kan via de vijf onderstaande mogelijkheden;

1. Verwijzing via het Medisch domein; u kunt rechtstreeks een verwijzing aanvragen bij uw huisarts, jeugdarts of medisch specialist.
2. Vanuit de JeugdWet, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg)
Hierbij verloopt de Verwijzing via de Gemeentelijke Toegang.
3. Vanuit de Zorgverzekeringswet, via uw eigen zorgverzekeraar, vanuit de AANVULLENDE verzekering.
4. Via PGB (Persoonsgebonden Budget). Kijk voor meer informatie op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank)
5. ZIN (Zorg in Natura) hierbij verloopt uw aanvraag via het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg). 


1. Verwijzing via medisch domein, hoe werkt dit?
Wanneer u beschikt over een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of een andere medische specialist kunt u vervolgens een behandelingsovereenkomst invullen en via deze website een afspraak maken voor een intakegesprek. Praktijk KindVerbindt bekijkt samen met u wat de hulpvraag is en kiest hierbij het zorgarrangement dat passend is – intensiteit en duur van de benodigde zorg -  en stelt een Plan van Aanpak op.  Hierin wordt de hulpvraag, de doelen en resultaten van de benodigde zorg, begeleiding en/of therapie duidelijk omschreven.  Praktijk KindVerbindt stuurt vervolgens het Plan van Aanpak naar de Gemeente met het Verzoek om Toewijzing (VOT) voor de benodigde zorg.  Op basis van dit Toewijzingsbericht kan de benodigde zorg starten.

Hieronder vind uw de folder Verwijzing via het Medisch Domein, Resultaatgerichte inkoop jeugdhulp 7 stappenplan. 
​2. Verwijzing via de Gemeentelijke Toegang, hoe werkt dit?
Hierbij verloopt de verwijzing via Bijeen Heusden.  De toegangsconsultent bekijkt samen met u wat de hulpvraag is en kiest hierbij het zorgarrangement en zorgaanbieder - die passend zijn.  U kunt dus samen met de Toegang bekijken welke zorgaanbieder het beste bij u past.
De toegangsconsulent bekijkt en stelt samen met praktijk KindVerbindt een Plan van Aanpak op, alsmede de intensiteit en duur van de benodigde zorg.  Praktijk KindVerbindt nodigt u uit voor een intakegesprek binnen 3 tot 4 weken en vraagt u om een behandelingsovereenkomst in te vullen. 
In deze periode wordt de hulpvraag, de doelen en resultaten van de benodigde zorg, begeleiding en/of therapie duidelijk omschreven.
Wanneer alle informatie compleet is, kan de Toegang de aanvraag indienen bij de backoffice van de Gemeente. Op basis van het Toewijzingsbericht kan de benodigde zorg starten.

Hieronder vind uw de folder Verwijzing via de Gemeentelijk Toegang,Resultaatgerichte inkoop jeugdhulp 7 stappenplan.
​3. Aanvraag benodigde zorg, therapie en begeleiding via uw Zorgverzekeraar, hoe werkt dit?
Via deze website kunt een afspraak maken voor een intakegesprek. De werkwijze van intake en behandelingsovereenkomst is voor iedere persoon of het gezin hetzelfde. Neemt u voor het intakegesprek de ingevulde behandelingsovereenkomst mee.
In het intakegesprek wordt samen met de ouder(s) de behandelingsovereenkomst besproken. Aan de hand van de hulpvraag bekijk ik samen met de ouder(s) welke behandelvorm het beste bij het kind, bij de ouder(s) past. Soms moet er een keuze gemaakt worden of er alleen met het kind gesproken wordt of met de ouder(s) erbij of met de ouder(s) apart. Er wordt een behandelingsovereenkomst gesloten met daarin heldere en duidelijke afspraken. Dit alles om het welzijn van het kind en het doel van de benodigde zorg te bereiken.

Na het intakegesprek, het eerste consult, komt het kind of jongere alleen, zonder de ouder(s). Is het spannend voor het kind of de jongere dan mogen de ouders in het begin er even bij blijven. De consulten met de ouder(s) en het kind of jongere zijn vertrouwelijk. Ouder(s) en het kind of jongere kiezen er zelf voor wat ze elkaar willen vertellen. Aan het kind of jongere wordt alle informatie zo gebracht dat het past en aansluit bij het niveau van het kind of jongere.

In een tussen evaluatie bekijken we of de vorm van therapie aansluit bij de ouders en het kind of jongere. Of de ouders voortgang zien bij zichzelf, bij het kind of jongere. Dat behandeling nog verder nodig is of een eind evaluatie het doel van de behandeling heeft bereikt.