Welkom bij praktijk KindVerbindt!

Praktijk KindVerbindt biedt psychosociale therapie, systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie en kindertherapie.
KindVerbindt werkt vanuit haar visie die aansluit bij het systeem, de omgeving waarbinnen je leeft, de beste effecten geeft.
Op deze website vind je uitgebreide informatie over de aangeboden vormen van therapie. Daarnaast verzorgt Kindverbindt ook trainingen.
Ieder therapeutisch traject ziet er in grote lijnen als volgt uit.

Oorzaak gedrag zoeken
De basis van ieders leven ligt in de kindertijd en heeft daardoor grote invloed op je ontwikkeling als kind en dus ook op jou als volwassene.
Kinderen hebben sterke verbindingen met hun omgeving.
Wanneer iemand zich onzeker, angstig, opstandig, faalangstig, wanhopig, pleasend of depressief gedraagt, heeft dat een oorzaak.

Verbinding herstellen
Psychosociale therapie is zorg voor kinderen en gezinnen met (complexe) hulpvragen die over het kind en het gezinssysteem gaan.
Het doel van een traject bij Kindverbindt is dat de verbinding tussen ouder en kind weer gevoeld wordt en groei en ontwikkeling weer mogelijk worden.

Verantwoording pakken
Praktijk KindVerbindt helpt mensen hun verantwoordelijkheid pakken vanuit de wetenschap dat je altijd invloed hebt op een probleem.
Kindverbindt zorgt voor inzicht en draagt bij aan verandering en is hierin zorgzaam, creatief én vasthoudend.

Passend aanbod
Samen met ouders en kind bekijken we welke therapie of training het best aansluit bij het kind, de gezinsleden en de situatie.
Vanuit deze verbinding heb ik al met vele cliënten mogen werken.
KindVerbindt levert haar therapie, zorg en ondersteuning weloverwogen, betrokken en naar actuele inzichten.

Eigen kracht
KindVerbindt ziet het als een groot goed om in je eigen kracht te staan, juist in kwetsbare situaties.
Vol aandacht en met respect.

“Kracht ligt er niet in dat wij nooit vallen, maar iedere keer als we vallen dat we weer opstaan”

(bron: onbekend)