Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Behandeling

Wanneer jijzelf of je kind vastloopt, je niet lekker in je vel zit, er niet uitkomt, kun je aankloppen voor ondersteuning bij praktijk Kindverbindt. GGZ Specialistische hulp is gericht op het behandeling van kinderen, jongeren en gezinnen met (complexe) psychische en psychiatrische problemen. De behandeling is gericht op het bewerkstelligen van veranderings-, herstel-ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen. Dat wil zeggen dat behandeling zich richt op zelfinzicht en dat jouw hulpvraag en behoeften het uitgangspunt vormen. Er worden concrete (verbeter)doelen geformuleerd die op een gestructureerde en methodische manier na worden gestreefd. De nadruk in de therapie ligt op de positieve mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. Het zelf-genezend en probleemoplossend vermogen worden geactiveerd.
Medicatiecontrole
Medicatiecontrole voor jeugdigen, na hun behandeltraject, bij het gebruik van hun psychofarmaca door controle en begeleiden bij wijzigingen.
Lees meer
Systeemtherapie
“Als kind wilde ik het graag perfect doen en hoopte daardoor bevestiging te krijgen. Ik had het gevoel niets goed te doen en voelde de afwijzing van mijn ouders telkens weer”. Ik had het gevoel mijzelf te moeten bewijzen. Want zo hóórt het toch? Toen, als kind, wist ik nog niet hoe hiermee om te gaan. Als volwassene begrijp ik nu “ik wil gezien worden.” Ik ben oké wie ik ben.”
Lees meer
Familieopstellingen
Een familieopstelling kan heel nuttig zijn als je met vragen rondloopt, waar je maar niet uitkomt.

Vaak is de oorzaak niet direct aanwijsbaar maar loop je steeds in dezelfde valkuil.
Een familieopstelling kan je nieuwe inzichten geven en is gericht op een positieve ontwikkeling en groei van volwassenen, ouders en jongeren.
Lees meer
Cognitieve gedragstherapie
“De overgang van de lagere school naar de middelbare was een grote stap voor haar”. Het gevoel van angst om alleen deze stap te moeten zetten. De kracht om op eigen benen te staan. Aan de andere kant heeft ze haar ouders nog zo nodig. “ (separatie-individualisatie angst stoornis)
Lees meer
Complexe scheidingen
“Houden papa en mama nog wel van mij”? Ze praten niet met elkaar na de scheiding. Dan zeg ik ook niks meer en word ik voortaan boos, dat doen papa en mama toch ook!”
Lees meer
Ouders en relaties
Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.
Lees meer