Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Cognitieve gedragstherapie

“De overgang van de lagere school naar de middelbare was een grote stap voor haar”. Het gevoel van angst om alleen deze stap te moeten zetten. De kracht om op eigen benen te staan. Aan de andere kant heeft ze haar ouders nog zo nodig. “ (separatie-individualisatie angst stoornis)
Cognitieve gedragstherapie is gebaseerd op het idee dat onze denkpatronen en opvattingen van invloed zijn op ons gedrag. Dit betekent dat veranderingen in deze cognities dus kunnen leiden tot verandering in gedrag. Het doel van cognitieve gedragstherapie is bewustwording en veranderen van gedachten die niet nodig zijn.
De therapie geeft ​inzichten in de eigen handelingen, conflicten, de gevoelens die daarmee gepaard gaan en de afweer- en verdringingsmechanismen die daarbij gebruikt worden. Cognitieve gedragstherapie kan ingezet worden bij depressie, paniekstoornis, gegeneraliseerde angststoornis, sociale angsten, succes en faalangst, posttraumatische stressstoornis, agorafobie, obsessief-compulsieve stoornis, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

Voorbeeldcasus

Sinds tijdens het maandelijkse luchtalarm daadwerkelijk brand uitbrak, is Emma bang voor brand. Iedere maand wanneer het luchtalarm afgaat, denkt Emma dat er opnieuw brand uitbreekt en raakt ze in paniek. Kindverbindt zocht samen met haar naar een reeks van plaatjes en filmpjes van steeds angstaanjagender situaties (angst-stimulus-respons) die ze stap voor stap en in realiteit ging bekijken. De eerste stap is hoe ontstaat brand? Wat is er nodig om brand te maken en te doven? Daarna bezochten we samen met haar moeder de locatie van de brand. Toen ze deze situatie zonder angst kon ondergaan, begon Emma aan de volgende stap. En zo werkte ze zich geleidelijk door de angst voor brand heen. We tekenden twee “Emma’s”; de Emma vóór de brand met haar gedachten en gevoelens. En de Emma ná de brand met haar gedachten en gevoelens. Vervolgens onderzochten we hoe Emma haar gevoel van angst kon overwinnen? Wie kan haar daar bij helpen? We brachten een bezoek aan de brandweer. En tot slot was Emma in staat de laatste stap te zetten: alleen een alarm aan en uit zetten in het pand waar praktijk KindVerbindt is gevestigd. Het heeft Emma enorm geholpen om haar angsten en gedachten in kaart te brengen. Daarmee had Emma zélf de controle in handen om haar angst voor brand te overwinnen. En dat is Emma zelf gelukt.
“Worrying is using your imagination to create something you don’t want.”
- Abraham- Hicks