Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Complexe scheidingen

“Houden papa en mama nog wel van mij”? Ze praten niet met elkaar na de scheiding. Dan zeg ik ook niks meer en word ik voortaan boos, dat doen papa en mama toch ook!”
Scheiding doet veel met de identiteit van een kind. Het kind wil trouw zijn naar beide ouders.  Dit gaat ten koste van de “zijns-loyaliteit” van het kind. Vaak ‘valt’ een kind van zijn ‘kind-plek’ en gaat de plek van papa of mama innemen, voor de ouder(s) zorgen of wordt de keuze voor de ene ouder de keuze om voor de andere ouder te kiezen. In het slechste geval één van de ouders miskennen. Een kind kán niet kiezen tussen beide ouders. 

Kindverbindt helpt kinderen in het verwerkingsproces voor, tijdens en na een scheiding. Kinderen met identiteitsproblemen, laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Niets is belangrijker dan dat kinderen een plek hebben waar zij zichzelf veilig en vertrouwd durven voelen om hun gedachten en gevoelens te durven delen en waar zij kind mogen zijn.

Daarnaast bieden wij psycho-educatie, KIES trajecten individueel of in kleine groepjes.

Voor ouders biedt KindVerbindt (individuele) systeemtherapie, relatietherapie en de SCHIP-aanpak.

Voorbeeldcasus

“Sofia neemt de zorg voor haar moeder en voor haar broertjes op zich. Iemand moet toch ook voor mama zorgen nu papa niet meer in ons huis is?” De autonomie en de identiteit van Sofia zijn in de war. Samen werken we in een echtscheidingsboek. De gevoelens over papa en mama mogen er allemaal zijn. Ik luister alleen maar . En dan wordt het stil en komen de tranen. Met enkele sessies groeit Sofia’s autonomie al. Ze neemt meer en meer haar eigen plek binnen de nieuwe gezinssituatie is. Ze krijgt weer vertrouwen in de omgeving waar ze mag opgroeien.
“There are two gifts we should give our children; one is roots, and the other is wings.”
- Villa Pinedo