Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Medicatiecontrole

Medicatiecontrole voor jeugdigen, na hun behandeltraject, bij het gebruik van hun psychofarmaca door controle en begeleiden bij wijzigingen.
De doelgroep bestaat uit: jeugdigen (0-18 jaar) bij wie de controle op het gebruik van psychofarmaca of de bijstelling daarvan:
o als een op zichzelf staand onderdeel wordt aangeboden;
o na afronding van een breder behandeltraject plaatsvindt;
o waarbij deze controle niet kan worden uitgevoerd door de huisarts.

 

Medicatiecontroles worden uitgevoerd om onder andere te onderzoeken of het voorgeschreven middel goed werkt, of er bijwerkingen zijn en om eventueel de dosis of het middel te wijzigen.
Als medicatie-instelling of controle onderdeel is van een (breder) behandeltraject, kan het niet afzonderlijk in rekening worden gebracht.

• De kosten voor de psychofarmaca zelf worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet.
• Na afloop van een behandeltraject vindt zoveel als mogelijk de overheveling van de medicatie naar begeleiding door de huisarts plaats. Deze begeleiding van de huisarts en de medicatie vallen onder de ZVW en niet onder de Jeugdwet.