Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Gehandicaptenzorg (GHZ) Behandeling

Pablo heeft een gehoorbeperking opgelopen naar aanleiding van een verkeersongeval. Hij heeft mede lichamelijke beperkingen door een gedeeltelijke hersenbeschadiging. Pablo kan dit niet accepteren en heeft moeite met zijn emotie-regulatie. Pablo en zijn gezin ontvangen behandeling individueel als gezin zijnde om het ongeval ''plek'' te geven als om te gaan met zijn beperkingen.
Gehandicaptenzorg (afgekort GHZ) Behandeling is bedoeld voor jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en aan hun ouders en/of omgeving.
De behandeling is erop gericht om veranderings-, herstel-ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. De activiteiten dienen primair gericht te zijn op het teweegbrengen van bepaalde veranderingen in het functioneren van het individu en/of het gezin.
De behandeling kan ook gericht zijn op het voorkomen van verergering, waaronder het leren omgaan met (de gevolgen van) een beperking, voor zover: de interventie gestructureerd is, programmatisch is, en zich richt op een specifiek behandeldoel.
De inzet is methodisch en doelmatig en gebaseerd op evidence based methodieken of is een best practice waar evidence based kennis wordt toegepast.
Er worden concrete (verbeter)doelen geformuleerd die op een gestructureerde en methodische manier na worden gestreefd. 

Mogelijkheden zijn ambulante (gezins)behandeling en ondersteuning en het bieden van psycho-educatie. Vaktherapie kan hier ook een onderdeel vanuit maken.