Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

JOH Behandeling

Jord is prematuur geboren en heeft vanwege een nieraandoening al vele medische behandelingen in het ziekenhuis ondergaan. Ouders van Jord zijn angstig en zorgzaam en overbeschermend naar Jord door de vele blaasontstekingen. Het zusje van Jord krijgt minder aandacht door de zorgen die er zijn (geweest) om Jord. Het gezin van Jord leert in de thuissituatie hoe zij hun angsten kunnen verminderen, de aandacht tussen de gezinsleden kunnen verdelen door er ook voor Jord's zusje te kunnen zijn en elkaar als partners niet uit het oog te verliezen, als de zorg om je kind gaat.
Jeugd en opvoedhulp (afgekort JOH) Behandeling is bedoeld voor jeugdigen en gezinnen met opvoed-vraagstukken en/of op jeugdigen met gedrags- en/of ontwikkelings-problemen.
De behandeling is erop gericht om veranderings-, herstel-ontwikke-lings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. De activiteiten dienen primair gericht te zijn op het teweegbrengen van bepaalde veranderingen in het functioneren van het individu en/of het gezin.
Jeugdigen en gezinnen met opvoedvraagstukken en/of op Jeugdigen met gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen.
De behandeling kan ook gericht zijn op het voorkomen van verergering, waaronder het leren omgaan met (de gevolgen van) een beperking, voor zover: de interventie gestructureerd is, programmatisch is, en zich richt op een specifiek behandeldoel.
De inzet is methodisch en doelmatig en is gebaseerd op evidence based methodieken of is een best practice waar evidence based kennis wordt toegepast.
Er worden concrete (verbeter)doelen geformuleerd die op een gestructureerde en methodische manier na worden gestreefd. Hiervoor is dan ook specifieke deskundigheid vereist/noodzakelijk.

Mogelijkheden zijn ambulante (gezins)behandeling en ondersteuning en het bieden van psycho-educatie. Vaktherapie kan hier ook een onderdeel vanuit maken.