Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Verzorging & basisondersteuning

De moeder van Puck is overleden aan een leveraandoening. Puck, haar vader, broertje en zusje hebben behoefte aan ondersteuning in hun gezinssituatie. Het gemis van hun moeder, naar school gaan, zorgen voor een geheel gezin en het huishouden erom heen. Het is fijn voor Puck dat ze begeleiding krijgt, een spelletje spelen, vader die ondersteuning krijgt zodat het gezin weer in balans komt samen.
De ondersteuning bestaat uit persoonlijke verzorging en/of basisbegeleiding in uitzonderlijke situaties waarin jeugdige en hun ouders/omgeving (tijdelijk) niet beschikken over voldoende eigen probleemoplossend vermogen waardoor de balans tussen draagkracht en draaglast verstoord is.
De ondersteuning is gericht op het behouden of trainen van zelfredzaamheid bij de jeugdige bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen. (Gedeeltelijke) overname ter ontlasting van ouders kan hiervan onderdeel zijn zodat de balans tussen draagkracht en draaglast binnen het gezin weer hersteld kan worden.
De begeleiding is in basis tijdelijk van aard al kan er door het herhalend/inslijpend karakter van de ondersteuning wel een langere periode noodzakelijk zijn.