Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Monique van Hattum

Praktijkhouder
Systeemtherapeut
Psychosociaal therapeut
Kinder en jongerentherapeut
Cognitief Gedragstherapeutisch werker
Mijn missie is om het kind en ouders - daar waar je vandaan komt - opnieuw met elkaar te blijven verbinden. De dynamieken die tussen ouders en kind(eren) spelen hebben invloed op elkaars gedrag. Hier begeleid en behandel ik ouders, jeugdigen en hun netwerk bij via therapeutische interventies om het geluk en plezier als gezin weer terug te vinden en te herstellen. Samen in verbinding!

Lid van de RBCZ en NVPA

Lid van VGCt en ledenraad VGCt