Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Kwaliteit

Corona

KindVerbindt volgt de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen
We willen vóórkomen dat mensen elkaar besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en afstand houden. Bij klachten: blijf thuis en laat u snel testen. En zorg voor voldoende frisse lucht. Zo geeft u corona geen kans.
Zie ook de maatregelen die KindVerbindt bij binnenkomst van onze praktijk hanteert.

Basisregels voor iedereen
  • Was vaak en goed uw handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
Hkz zorg en welzijn oranje

HKZ Zorg & Welzijn

Het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie van KindVerbindt voldoet aan de eisen van de norm HKZ Zorg & Welzijn (HKZ 165:2018)

Ons kwaliteitssysteem bewerkstelligt dat wordt voldaan aan geldende wet- en regelgeving en contractuele verplichtingen.
Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten eigen regie hebben op de therapie, behandeling, begeleiding en training. Wij werken met betrokken samenwerkingspartners en leveranciers en willen graag leren en verbeteren om onze praktijk kwalitatief goed zorg te bieden.

12112021 rbcz logo cmyk payoff logo

RBCZ

KindVerbindt is als therapeut aangesloten bij de Stichting RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Vgct

VGCT

KindVerbindt is aangesloten bij de VGCT. De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën is de wetenschappelijke vereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland. KindVerbindt is gedragstherapeutisch werker i.o.

De VGCt zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling én uitoefening van de cognitieve gedragstherapie. Zij doet dit door het handhaven en vergroten van de kwaliteit en door permanente scholing van haar leden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat cognitief gedragstherapeutische behandelingen bij veel psychische problemen, waaronder angst, depressie en verslaving, de voorkeur moet krijgen.

Nvpa 180x180

NVPA

KindVerbindt is aangesloten bij beroepsvereniging het NVPA. De bij het NVPA aangesloten psychosociaal therapeuten zijn professionele zorgverleners met specialistische kennis en ervaring op het gebied van psychische of psychosociale problematiek.
Logo hart schipaanpakthumbpng74e7bb6bcfa035578eb66096e7897f93

SCHIP in slecht weer

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen. Lees meer ...

Scag

S.C.A.G. (Klachtenregeling)

Je hebt een klacht. Heel vervelend maar wat nu? Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? 
  • Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het Klachten-informatieformulier invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven.
  • Nadat u het formulier op uw scherm (digitaal) ingevuld heeft kunt u het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden.U kunt het ook opslaan en per e-mail naar ons toesturen: klachten@nvpa.org
    NB: De datum van het formulier past zich automatisch aan als u het formulier print!
  • Alleen met uw toestemming sturen wij uw klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.
  • Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: SCAG. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Samen voor de jeugd 

Gemeente

Praktijk KindVerbindt heeft een contract afgesloten met alle gemeenten: in de regio Hart van Brabant: www.zorginregiohartvanbrabant.nl
Voor meer informatie ga direct naar Jeugdhulp - Regio Hart van Brabant

Zorglandschap regio no brabant 

En in de regio s-Hertogenbosch. Voor meer informatie ga direct naar Jeugdhulp - Regio Noordoost-Brabant