Gemeenten

Praktijk KindVerbindt heeft een contract afgesloten met  alle gemeenten in de regio Hart van Brabant:  www.zorginregiohartvanbrabant.nl

Zie ook de activiteitenkalender Gemeente Heusden: www.bijeenheusden.nl/opvoeden-opgroeien-en-onderwijs/jeugdhulp/