Gemeenten

Door negen gemeenteraden is in de regio Hart van Brabant de nieuwe koers voor de jeugdhulp vastgesteld onder de titel ‘Samen met de Jeugd’.
Hierin staan de ambities voor de jaren 2018 en verder. In de regionale KOERS Jeugdhulp worden 5 belangrijke bouwstenen
onderscheiden voor de gewenste ontwikkeling van de jeugdhulp. Deze zijn:
1. Het kind écht zien
2. Aandacht
3. Erbij zijn
4. In verbinding werken
5. Veiligheid voorop

Praktijk KindVerbindt heeft een contract afgesloten met  alle gemeenten in de regio Hart van Brabant:  www.zorginregiohartvanbrabant.nl
Wil jij jouw verantwoordelijkheid pakken en invloed gaan uitoefenen op jouw probleem? Dan helpen wij je graag.
Wanneer je denkt dat therapeutische begeleiding van praktijk Kindverbindt je kan helpen om je hulpvraag aan te pakken,
kun je een afspraak maken voor een intakegesprek. Voor het aanvragen voor hulp via de Gemeenten vindt u meer informatie onder
Vergoedingen en de mogelijkheden.

Zie ook de activiteitenkalender Gemeente Heusden: www.bijeenheusden.nl/opvoeden-opgroeien-en-onderwijs/jeugdhulp/