KindVerbindt is als therapeut aangesloten bij de Stichting RBCZ. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de
complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de
aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties,
de zorgverzekeraars en cliënten.