Speltherapie Speljuf

www.speljuf.nl/

Mijn naam is Ellen. Als vaktherapeut drama & KIEScoach werk ik met ervaringsgerichte werkvormen vanuit drama, spel en creatief.
Samen stemt het kind in de therapie met mij af wat bij hen past, zelfvertrouwen geeft om vervolgens met hun hulpvraag aan de slag te gaan.
Dit kan individueel of samen met een ouder, zoals de ouder-kind training ‘zachtjes balen’, waarbij het uiten van boosheid op een veilige manier centraal staat.
De kinderen die bij Speljuf kindertherapie in behandeling komen, hebben regelmatig te maken met (v)echtscheiding, trauma en verlies,
hechtingsproblemen, emotieregulatie, pestverleden of overmatig piekeren. In samenwerking met ouder(s), leerkrachten, verwijzers stellen we de doelen.
Mijn praktijk is gevestigd in Terheijden en ik heb als vaktherapeut een contract met de gemeente West-Brabant-Oost,
waardoor huisartsen en cjg mij kunnen inzetten. Soms werk ik op locatie bij juzt, op basisscholen en ook sinds dit jaar bij praktijk Kindverbindt,
waarbij ik samen met Monique de sociale-vaardigheidstraining ‘Tim en Flapoor’ met veel plezier geef.

Speelse groet, Ellen Meijers: eigenaar van Speljuf kindertherapie, Terheijden.