Therapie Verlies en verdriet

Mijn naam is Willemien Jobsen, getrouwd en moeder van drie kinderen. Ik werk als verlies- en rouwtherapeut in mijn eigen praktijk, bij praktijk KindVerbindt en daarnaast werk ik ook als hulpverlener in Vught.

Verlies kent vele vormen: verlies door het overlijden van een dierbare, verlies van gezondheid of toekomst-perspectief of verlies van je relatie. Wanneer je dit meemaakt, kan dit er voor zorgen  voor zorgen dat je het overzicht en de balans kwijt raakt.

In mijn werk als hulpverlener kwam ik in aanraking met verschillende mensen die allemaal een vorm van verlies hadden meegemaakt. Het intrigeerde mij en mede door mijn eigen verlieservaringen heeft dit er voor gezorgd dat ik in 2018 ben gestart met een opleiding voor verlies- en rouwtherapie. Deze opleiding heb ik nu met goed gevolg afgerond.

Het lijkt een droevig onderwerp, maar het voelt heel bijzonder dat mensen mij hun verhaal toevertrouwen en we samen kunnen ontdekken hoe je met deze wirwar van emoties kunt omgaan en je weg kunt vinden in de nieuwe situatie die is / gaat ontstaan.

Neem gerust een kijkje op mijn website: www.willemienjobsen.nl.