Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Therapie

Wanneer jijzelf of je kind vastloopt, je niet lekker in je vel zit, er niet uitkomt, kun je aankloppen voor ondersteuning bij praktijk Kindverbindt. De basis van alle therapieën ligt in de psychosociale hulp. Dat wil zeggen dat behandeling zich richt op zelfinzicht en dat jouw hulpvraag en behoeften het uitgangspunt vormen. De nadruk in de therapie ligt op de positieve mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. Het zelf-genezend en probleemoplossend vermogen worden geactiveerd.
Beeldende therapie
Beeldende therapie geeft handvatten voor het omgaan met gevoelens en gedachten. Tijdens de therapie doe je oefeningen of maak je werkstukken. Terwijl je bezig bent, oefen je met emoties of gedrag. Ook kan beeldende therapie helpen om minder te piekeren. Uiteindelijk is het doel dat iemand zich in het dagelijks leven prettiger gaat voelen.
Lees meer
Systeemtherapie
“Als kind wilde ik het graag perfect doen en hoopte daardoor bevestiging te krijgen. Ik had het gevoel niets goed te doen en voelde de afwijzing van mijn ouders telkens weer”. Ik had het gevoel mijzelf te moeten bewijzen. Want zo hóórt het toch? Toen, als kind, wist ik nog niet hoe hiermee om te gaan. Als volwassene begrijp ik nu “ik wil gezien worden.” Ik ben oké wie ik ben.”
Lees meer
Cognitieve gedragstherapie
“De overgang van de lagere school naar de middelbare was een grote stap voor haar”. Het gevoel van angst om alleen deze stap te moeten zetten. De kracht om op eigen benen te staan. Aan de andere kant heeft ze haar ouders nog zo nodig. “ (separatie-individualisatie angst stoornis)
Lees meer
Psychomotorische therapie
“Ik hoor alleen maar wat ik niet goed doe”. “Stop, hou op.” Alleen ik kan niet meteen stoppen als mijn hoofd anders wil en mijn handen anders doen”.
Lees meer
Speltherapie
“Kijk mama, ze hebben hier Playmobil poppetjes”. Deze lijkt wel op papa, die lijkt ook op ’n clown met zijn grapjes. Maar ik begrijp papa’s grapjes soms niet en dan word ik boos”.
Lees meer
Complexe scheidingen
“Houden papa en mama nog wel van mij”? Ze praten niet met elkaar na de scheiding. Dan zeg ik ook niks meer en word ik voortaan boos, dat doen papa en mama toch ook!”
Lees meer
Ouders en relaties
Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.
Lees meer
Rouw en verlies
“Iedereen vroeg hoe het met mama ging maar niemand vroeg hoe het met mij ging”. Op mijn eigen kamer ging ik dan in een hoekje met mijn knuffels zitten huilen.”
Lees meer