Therapie

Wanneer jijzelf of je kind vastloopt, je niet lekker in je vel zit, er niet uitkomt, kun je aankloppen voor ondersteuning bij praktijk Kindverbindt.
De basis van alle therapieën ligt in de psychosociale hulp.
Dat wil zeggen dat behandeling zich richt op zelfinzicht en dat jouw hulpvraag en behoeften het uitgangspunt vormen.
De nadruk in de therapie ligt op de positieve mogelijkheden die ieder mens in zich heeft. Het zelf-genezend en probleemoplossend vermogen worden geactiveerd.

Psychosociale therapie wordt gecombineerd met de volgende therapieën bij Praktijk KindVerbindt:

Systeemtherapie,
Cognitieve gedragstherapie,
Psychomotorische therapie
Kinder-/speltherapie
Therapie kind en echtscheiding 
Therapie voor verlies en verdriet 

KindVerbindt kan helpen bij;

Angst en onzekerheden, Stress en burn-out, Rouw en verlies, Somberheid en depressie, Relatie- en gezinsproblemen, Kind-eigen problematieken, Trauma,
Lichamelijke klachten met een onbekende medische of een psychische oorzaak, Levens- en zingevingsvragen

Volwassenen

Je ervaart dat er iets nodig is om in je tot nu toe vertrouwde gedrag en communicatie met jezelf of in je relatie te verbeteren.
Dit kan bestaan uit individuele therapie of relatietherapie.

Gezinnen

Het doel van gezinsbegeleiding is dat je weer meer met elkaar verbonden raakt.
Zodat wrijvingen verdwijnen en je weer geluk en plezier met elkaar kunt maken.

Ouder(s)

Ouderbegeleiding versterkt je kwaliteiten als opvoeder en verbetert de ouder-kind relatie.
Opvoedingsondersteuning en advies.

Kinderen en jongeren

Persoonlijke begeleiding van het kind en jongere. Hierin leert het kind en jongere hoe het in zijn of haar eigen kracht kan staan.

“Ik geloof dat ik geen mooier geschenk kan ontvangen dan door de ander te worden gezien,
te worden gehoord, te worden begrepen en aangeraakt.
Het grootste geschenk dat ik kan geven, is de ander te zien, te horen, te begrijpen, aan te raken.
Wanneer dat gebeurt, voel ik dat er contact is gelegd.”

(Virginia Satir)