Trainingen

Kinderen worden niet geboren met zelfbesef, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden, wél met de potentie om deze te ontwikkelen.
Het is een taak van ouders, verzorgers, onderwijs en maatschappij om zich daarvan bewust te zijn en tijd en aandacht te besteden
aan de ontwikkeling van positieve, sociale competenties van alle kinderen. Maar soms is kortdurende ondersteuning nodig, gewoon een klein zetje.
Praktijk Kindverbindt gelooft in opleiden en oefenen van sociale situaties zodat deze op termijn makkelijker worden.
Onze groepstrainingen dragen bij aan het verwerven van inzichten en geven handvatten voor nieuw gedrag.

KindVerbindt biedt:

Voor deelname aan de trainingen raadpleeg hier de kalender.