Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Psychofysieke Rots en Watertrainingen voor kinderen en jongeren

Het Rots en Waterprogramma is een psycho-fysieke training. Het programma richt zich onder meer op het verbeteren van sociale competenties, bewust worden en versterken van de innerlijke motivatie, zelfbeheersing, zelf identiteit (zelfbesef), zelfvertrouwen, empathie, verbondenheid en voorkomen en aanpakken van pesten op school.
De training zorgt voor bewustwording van de eigen kracht, mogelijkheden en het vermogen om met andere kinderen en/of jongeren samen te spelen, te werken en te leven in een veranderende, multiculturele samenleving.

Rots en Water richt zich op de basisbehoeften: veiligheid, liefde, sociale contacten, respect en zelfverwezenlijking en de daarmee samenhangende basisvaardigheden om die behoeftes te kunnen verwezenlijken. Rots en Water bouwt voort op de humanistische psychologie van Abraham Maslow en is wetenschappelijk bewezen als een effectieve methode.

Psycho-fysiek betekent dat via lichamelijke oefeningen, zelfverdedigingsoefeningen en het creëren van een sterke, fysieke basis zowel sociale als mentale vaardigheden worden aangeleerd. De training behandelt fysieke vaardigheden en kracht, samen met thema’s als ademkracht, lichaamstaal, communicatieve vaardigheden, grenzen, mentale- en innerlijke kracht en het benoemen en bespreken van gevoelens en emoties. Deze vaardigheden helpen het kind om eigen keuzes te maken, in verbondenheid met anderen. Zodat ze hun eigen weg kunnen volgen en toch respectvol kunnen leven in een multiculturele samenleving.
Communicatie, lichaamstaal herkennen en samenwerken vinden wij als trainers belangrijk en maken zaken bespreekbaar, waarin uw kind ontdekt dat het zijn/ haar gevoelsgrenzen op een assertieve manier kan aangeven. Zonder dat de relatie met de ander onder spanning komt te staan.

Centraal staat in deze training dat we ongeveer 80% actief bezig zijn en 20 % reflectie geven via verbale communicatie.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Minachting – respect
  2. Grenzen bewaken
  3. Hulp vragen- hulp bieden
  4. Vertrouwen – wantrouwen
  5. Macht- hulpeloosheid
  6. Controle – overgave
  7. Competitie – competentie
  8. Groepsdruk
Deelnemen aan deze training? Raadpleeg onze agenda.
“Als je lichaam aanvoelt als een huis, dan voel jij je altijd en overal thuis”
- Rots en Watertrainings instituut - Freerk Ikema