Rots en Water

Het Rots en Waterprogramma is een psycho-fysieke training.
Het programma richt zich onder meer op het verbeteren van sociale competenties, bewust worden en versterken van de innerlijke motivatie,
zelfbeheersing, zelf identiteit (zelfbesef), zelfvertrouwen, empathie, verbondenheid en voorkomen en aanpakken van pesten op school.

Rots en Water-training

De training zorgt voor bewustwording van de eigen kracht, mogelijkheden en het vermogen om met andere kinderen en/of jongeren samen te spelen,
te werken en te leven in een veranderende, multiculturele samenleving.

Rots en Water richt zich op de basisbehoeften: veiligheid, liefde, sociale contacten, respect en zelfverwezenlijking en de daarmee samenhangende
basisvaardigheden om die behoeftes te kunnen verwezenlijken. Rots en Water bouwt voort op de humanistische psychologie van Abraham Maslow
en is wetenschappelijk bewezen als een effectieve methode.

Psycho-fysiek betekent dat via lichamelijke oefeningen, zelfverdedigingsoefeningen en het creëren van een sterke, fysieke basis
zowel sociale als mentale vaardigheden worden aangeleerd. De training behandelt fysieke vaardigheden en kracht, samen met thema’s
als ademkracht, lichaamstaal, communicatieve vaardigheden, grenzen, mentale- en innerlijke kracht en het benoemen en
bespreken van gevoelens en emoties. Deze vaardigheden helpen het kind om eigen keuzes te maken, in verbondenheid met anderen.
Zodat ze hun eigen weg kunnen volgen en toch respectvol kunnen leven in een multiculturele samenleving.

Een Rots en watertraining bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 75 minuten.
De groepen bestaan uit ongeveer 8 deelnemers in de leeftijd van 8 tot en met 10-11 jaar of van 11-12 tot en met 14 jaar.

De Rots en watertraining wordt gegeven in de gymzaal op de data;

2020

Maandagmiddag 28 september 16.00-17.15 uur
Maandagmiddag 05 oktober 16.00-17.15 uur
Maandagmiddag 12 oktober 16.00-17.15 uur
Maandagmiddag 26 oktober 16.00-17.15 uur
Maandagmiddag 02 november 16.00-17.15 uur
Maandagmiddag 09 november 16.00-17.15 uur
Maandagmiddag 16 november 16.00-17.15 uur
Maandagmiddag 23 november 16.00-17.15 uur
Maandagmiddag 07 december 16.00-17.15 uur (terugkom les)

Lees hier voor meer informatie over de Rots en Watertraining of bekijk de kalender om te zien wanneer de trainingen starten.

Communicatie, lichaamstaal herkennen en samenwerken vinden wij als trainers belangrijk en maken zaken bespreekbaar, waarin uw kind ontdekt dat het zijn/ haar gevoelsgrenzen op een assertieve manier kan aangeven. Zonder dat de relatie met de ander onder spanning komt te staan.

Centraal staat in deze training dat we ongeveer 80% actief bezig zijn en 20 % reflectie geven via verbale communicatie.

 Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Minachting – respect
  • Grenzen bewaken
  • Hulp vragen- hulp bieden
  • Vertrouwen – wantrouwen
  • Macht- hulpeloosheid
  • Controle – overgave
  • Competitie – competentie
  • Groepsdruk

Interesse? Klik op Rots en Water 8-10 jarigen voor informatie over de trainingen voor kinderen in de basisschoolleeftijd.  Of schrijf je direct in via het contactformulier.

Als je lichaam aanvoelt als een huis, dan voel jij je altijd en overal thuis