Rots en Water

Het Rots en Waterprogramma is een psycho-fysieke training.
Het programma richt zich onder meer op het verbeteren van sociale competenties, bewust worden en versterken van de innerlijke motivatie,
zelfbeheersing, zelf identiteit (zelfbesef), zelfvertrouwen, empathie, verbondenheid en voorkomen en aanpakken van pesten op school.

Rots en Water-training

De training zorgt voor bewustwording van de eigen kracht, mogelijkheden en het vermogen om met andere kinderen en/of jongeren samen te spelen,
te werken en te leven in een veranderende, multiculturele samenleving.

Rots en Water richt zich op de basisbehoeften: veiligheid, liefde, sociale contacten, respect en zelfverwezenlijking en de daarmee samenhangende
basisvaardigheden om die behoeftes te kunnen verwezenlijken. Rots en Water bouwt voort op de humanistische psychologie van Abraham Maslow
en is wetenschappelijk bewezen als een effectieve methode.

Psycho-fysiek betekent dat via lichamelijke oefeningen, zelfverdedigingsoefeningen en het creëren van een sterke, fysieke basis
zowel sociale als mentale vaardigheden worden aangeleerd. De training behandelt fysieke vaardigheden en kracht, samen met thema’s
als ademkracht, lichaamstaal, communicatieve vaardigheden, grenzen, mentale- en innerlijke kracht en het benoemen en
bespreken van gevoelens en emoties. Deze vaardigheden helpen het kind om eigen keuzes te maken, in verbondenheid met anderen.
Zodat ze hun eigen weg kunnen volgen en toch respectvol kunnen leven in een multiculturele samenleving.

Een Rots en watertraining bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 75 minuten.
De groepen bestaan uit ongeveer 8  deelnemers in de leeftijd van 8 tot en met 11 jaar of van 12 tot en met 16 jaar.
Bekijk de kalender om te zien wanneer de trainingen starten.

Interesse? Klik op Rots en Water 8-11-jarigen voor informatie over de trainingen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Klik op Rots en Water 12-16-jarigen. Of schrijf je direct in via het contactformulier.

Als je lichaam aanvoelt als een huis, dan voel jij je altijd en overal thuis