Rots en Water

Het Rots en Waterprogramma is een psycho-fysieke training.
Het programma richt zich onder meer op het verbeteren van sociale competenties, bewust worden en versterken van de innerlijke motivatie,
zelfbeheersing, zelf identiteit (zelfbesef), zelfvertrouwen, empathie, verbondenheid en voorkomen en aanpakken van pesten op school.

Rots en Water-training

De training zorgt voor bewustwording van de eigen kracht, mogelijkheden en het vermogen om met andere kinderen en/of jongeren samen te spelen,
te werken en te leven in een veranderende, multiculturele samenleving.

Rots en Water richt zich op de basisbehoeften: veiligheid, liefde, sociale contacten, respect en zelfverwezenlijking en de daarmee samenhangende
basisvaardigheden om die behoeftes te kunnen verwezenlijken. Rots en Water bouwt voort op de humanistische psychologie van Abraham Maslow
en is wetenschappelijk bewezen als een effectieve methode.

Psycho-fysiek betekent dat via lichamelijke oefeningen, zelfverdedigingsoefeningen en het creëren van een sterke, fysieke basis
zowel sociale als mentale vaardigheden worden aangeleerd. De training behandelt fysieke vaardigheden en kracht, samen met thema’s
als ademkracht, lichaamstaal, communicatieve vaardigheden, grenzen, mentale- en innerlijke kracht en het benoemen en
bespreken van gevoelens en emoties. Deze vaardigheden helpen het kind om eigen keuzes te maken, in verbondenheid met anderen.
Zodat ze hun eigen weg kunnen volgen en toch respectvol kunnen leven in een multiculturele samenleving.

Een Rots en watertraining bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 75 minuten.
De groepen bestaan uit ongeveer 8  deelnemers in de leeftijd van 8 tot en met 10-11 jaar of van 11-12 tot en met 14 jaar.

De Rots en watertraining wordt gegeven in de gymzaal op de data;

2020

Maandagavond 16 maart          17.30-18.45 uur
Maandagavond 23 maart          17.30-18.45 uur
Maandagavond 30 maart          17.30-18.45 uur
Maandagavond 06 april            17.30-18.45 uur
Maandagavond 04 mei              17.30-18.45 uur
Maandagavond 11 mei               17.30-18.45 uur
Maandagavond 18 mei              17.30-18.45 uur
Maandagavond 25 mei              17.30-18.45 uur
Maandagavond 15 juni            17.30-18.45 uur (terugkom les)

Lees hier voor meer informatie over de Rots en Watertraining of bekijk de kalender om te zien wanneer de trainingen starten.

NIEUW gebaseerd op de psychofysieke Rots en Watertraining > Training DOORPAKKEN!

De training is gericht op jongeren die in voor hun stressvolle situaties te emotioneel denken, voelen en handelen.  Deze situaties kunnen o.a. op school, thuis of bij de sportclub plaatsvinden.

In deze training werken we  lichaamsgericht zodat uw kind zich bewuster wordt wat oorzaken kunnen zijn van een ‘kort lontje.’

Communicatie , lichaamstaal herkennen en samenwerken vinden wij als trainers belangrijk en maken zaken bespreekbaar, waarin uw kind ontdekt dat het zijn/ haar gevoelsgrenzen op een assertieve manier kan aangeven. Zonder dat de relatie met de ander onder spanning komt te staan.

Centraal staat in deze training dat we ongeveer 80% actief bezig zijn en 20 % reflectie geven via verbale communicatie.

 Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Minachting – respect
  • Grenzen bewaken
  • Hulp vragen- hulp bieden
  • Vertrouwen – wantrouwen
  • Macht- hulpeloosheid
  • Controle – overgave
  • Competitie – competentie
  • Groepsdruk

2019

Maandagmiddag 09 september   17.30-18.45 uur

Maandagmiddag 16 september   17.30-18.45 uur

Maandagmiddag 23 september  17.30-18.45 uur

Maandagmiddag 30 september  17.30-18.45 uur

Maandagmiddag 07 oktober      17.30-18.45 uur

Maandagmiddag 21 oktober      17.30-18.45 uur

Maandagmiddag 28 oktober    17.30-18.45 uur

Maandagmiddag 04 november  17.30-18.45 uur

Maandagmiddag 2 december 2019  17.30-18.45 uur (terugkom les)

Interesse? Klik op Rots en Water 8-10 jarigen voor informatie over de trainingen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Klik op Doorpakken 11-14 jarigen. Of schrijf je direct in via het contactformulier.

Als je lichaam aanvoelt als een huis, dan voel jij je altijd en overal thuis