Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Sociale vaardigheidstraining Tim en Flapoor voor kinderen

“Met het spelen van het complimenten-spel vraagt Jip wat betekent “sociaal”? Dat jij met andere kinderen én in een groep én jezelf kunt zijn. “Jip kijkt mij vragend aan en zegt dan; ik ben ik en jij bent jij, wij samen horen erbij!”

Met andere kinderen omgaan is niet voor ieder kind eenvoudig.

Vindt jouw kind het lastig te wachten op zijn beurt en heeft hij/zij de neiging om er doorheen te gaan praten?
Vindt jouw kind het omgaan met anderen spannend en niet altijd gemakkelijk?
Wordt jouw kind wel eens geplaagd en weet hij/zij niet hoe te reageren?
Vindt jouw kind het lastig om een vraag te stellen?
Vindt jouw kind het moeilijk om nee te zeggen als een vriendje iets van hem/haar wil lenen?
Heeft jouw kind tijdens het spelen met leeftijdgenoten vaak ruzie?

Daarom biedt Praktijk KindVerbindt Tim en Flapoortrainingen.
In deze sociale vaardigheidstraining oefent je kind op een speelse en vrijblijvende manier in het omgaan met anderen. Samen met andere kinderen leert jouw kind in deze training hoe hij/zij op een goede manier om kan gaan met zichzelf en met anderen. In de training doen we spelletjes,
praten we erover en oefenen we door middel van toneelstukjes – leren door observeren, ook wel “operante conditionering” genoemd – en met behulp van knutselwerkjes. Iedere week staat een onderwerp centraal, enkele voorbeelden van onderwerpen die we behandelen zijn:
  1. Elkaar aankijken en om de beurt praten.
  2. Ik stel een vraag.
  3. Ik wil iets anders spelen dan jij.
  4. Spelregels zijn spelregels.
  5. Ik zeg nee!
  6. Ik zeg sorry.
  7. Daar baal ik van.
  8. Mag ik meedoen? Ik mag niet meedoen!
  9. Omgaan met plagen en pesten.

Een Tim en Flapoortraining bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur en 75 minuten en 2 ouderbijeenkomsten. De groepen zijn klein zodat alle kinderen voldoende aandacht krijgen. Tim en Flapoor is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 (9) jaar.
Deelnemen aan deze training? Raadpleeg onze agenda.