Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Vaktherapie

Het doel van vaktherapie is om jeugdigen en of hun netwerk te ondersteunen om lichamelijke, verstandelijke, psychische, psychosomatische, psychosociale of psychiatrische problematiek op te heffen, te verminderen of te accepteren en om terugval en hernieuwde klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Vaktherapie kan zowel als alleenstaand traject worden geboden, als onderdeel zijn van een meeromvattend hulpverleningstraject
Beeldende therapie
Beeldende therapie geeft handvatten voor het omgaan met gevoelens en gedachten. Tijdens de therapie doe je oefeningen of maak je werkstukken. Terwijl je bezig bent, oefen je met emoties of gedrag. Ook kan beeldende therapie helpen om minder te piekeren. Uiteindelijk is het doel dat iemand zich in het dagelijks leven prettiger gaat voelen.
Lees meer
Psychomotorische therapie
“Ik hoor alleen maar wat ik niet goed doe”. “Stop, hou op.” Alleen ik kan niet meteen stoppen als mijn hoofd anders wil en mijn handen anders doen”.
Lees meer
Speltherapie
“Kijk mama, ze hebben hier Playmobil poppetjes”. Deze lijkt wel op papa, die lijkt ook op ’n clown met zijn grapjes. Maar ik begrijp papa’s grapjes soms niet en dan word ik boos”.
Lees meer
Rouw en verlies
“Iedereen vroeg hoe het met mama ging maar niemand vroeg hoe het met mij ging”. Op mijn eigen kamer ging ik dan in een hoekje met mijn knuffels zitten huilen.”
Lees meer