Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Speltherapie

“Kijk mama, ze hebben hier Playmobil poppetjes”. Deze lijkt wel op papa, die lijkt ook op ’n clown met zijn grapjes. Maar ik begrijp papa’s grapjes soms niet en dan word ik boos”.
Doel van kindertherapie is het kind ondersteunen in het hernemen van de controle over het eigen leven en het ontwikkelen van keuzemogelijkheden. Kindverbindt gaat spelenderwijs met het kind aan de slag. Dit kan variëren van tekenen, schilderen, knutselen en al spelend sluiten we onze gevoelens aan bij de belevingswereld van het kind. De therapeut luistert wat het kind te vertellen heeft. Ideeën en gevoelens die het kind bezig houden worden vaak tot expressie gebracht. Het kind voelt zichzelf weer gelukkig. Het kind wordt gestimuleerd vanuit zijn autonome positie weer de baas te worden over zijn eigen binnenwereld.
Kinderen met emotionele problemen zoals angsten en fobieën, traumaverwerking, verliesverwerking, gevolgen van een echtscheiding hebben hier baat bij. En ook voor kinderen met lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn en ontwikkelingsproblemen zoals slaap, eet en zindelijkheidsproblemen, hechtingsproblematiek kan deze therapie helpen.

Kinderen met gedragsproblemen zoals woedeaanvallen en gebrek aan concentratie, proberen mogelijk iets aan hun omgeving te vertellen met hun gedrag. De ouders kunnen leren die boodschap te verstaan. Er kan gewerkt worden aan het vergroten van de draagkracht, maar ook aan het verkleinen van de draaglast. Of vanuit het gedragstherapeutisch model het aan-en afleren van gedrag. Waar nodig kunnen sociale vaardigheden aangeleerd worden, zie trainingen. In de therapie kan het kind zich op speelse wijze bezinnen op zijn sterke kanten en onderzoeken wie het is en wat het wil.
“Vraag naar de mening van je kind over zijn gedrag en wat hij de volgende keer anders zou willen doen.”
- Psychogoed