Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Vergoedingen

Wil jij jouw verantwoordelijkheid pakken en invloed gaan uitoefenen op jouw probleem? Dan helpen wij je graag.

Wanneer je denkt dat therapeutische begeleiding van praktijk Kindverbindt je kan helpen om je hulpvraag aan te pakken, kun je een afspraak maken voor een intakegesprek. Neem altijd een identiteitsbewijs mee naar het intakegesprek.
Om de hulp (gedeeltelijk) vergoed te krijgen is het belangrijk dat je een verwijzing van een (medisch) specialist, huisarts en of jeugdarts hebt. KindVerbindt is verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toon je ons de ID-kaart, het paspoort of rijbewijs. De identiteit is hiermee vergewist. Hieronder vind je meer informatie.
Veelgestelde vragen
Een verwijzing via het medisch domein, hoe werkt dit?
Je geeft bij je huisarts, jeugdarts of een andere medische specialist dat je hulp wenst omdat je er alleen niet uitkomt. Wanneer je beschikt over een verwijzing kun je vervolgens een Behandelingsovereenkomst invullen. Dan krijgen wij alvast een beeld van de hulpvraag en kunnen we inschatten welke hulp geschikt is. Vervolgens maak je via het contactformulier op deze website een afspraak voor een intakegesprek. Praktijk KindVerbindt bekijkt tijdens het intakegesprek samen met jou/jullie wat de hulpvraag is en kiest een passend zorgarrangement. Hierin staan de intensiteit en duur van de benodigde zorg beschreven. Vervolgens stelt praktijk Kindverbindt het Plan van Aanpak op. Hierin worden de hulpvraag, de doelen en resultaten van de benodigde zorg, begeleiding en/of therapie duidelijk omschreven. Praktijk KindVerbindt stuurt het Verzoek om Toewijzing (VOT) naar de gemeente voor de benodigde zorg. Op basis van dit Toewijzingsbericht kan de benodigde zorg starten.
Een beschikking via de Gemeentelijke Toegang, hoe werkt dit?
Je kunt een beschikking aanvragen via www.zorginregiohartvanbrabant.nl bij de Gemeente waarin je woont. Via het maken van een afspraak met de toegangsconsultent bekijkt deze samen met jou/jullie wat de hulpvraag is en kiest hierbij de zorgaanbieder en zorgarrangement die het best past bij jou of gezinssituatie. Jij hebt hier inspraak in, jullie bekijken samen bij welke zorgaanbieder je het beste gevoel hebt.

De toegangsconsulent stelt samen met toestemming van de jeugdige of het gezin een Integraal Plan van Aanpak op. Ook de intensiteit en de duur van de benodigde zorg worden ook vooraf ingeschat. Praktijk KindVerbindt nodigt je vervolgens binnen 3 tot 4 weken uit voor een intakegesprek. Het is wenselijk dat je voor het intakegesprek de Behandelingsovereenkomst invult. Dan krijgen wij alvast een beeld van de hulpvraag en kunnen we inschatten welke hulp geschikt is. In deze periode worden de hulpvraag, de doelen en resultaten van de benodigde zorg, begeleiding en/of therapie duidelijk omschreven in een Beknopt Plan van Aanpak. Wanneer alle informatie compleet is, dient de Toegang de aanvraag in bij de backoffice van de Gemeente. Op basis van het Toewijzingsbericht kan de benodigde zorg starten.
Verwijzing via Gecertificeerde Instelling, hoe werkt dit?
Als een jeugdige door de kinderrechter een maatregel opgelegd krijgt in het kader van jeugdbescherming of jeugdreclassering, is de Gecertificeerde instelling (GI) verantwoordelijk voor toezicht op uitvoering van de maatregel. De GI kan zorg inzetten ten behoeve van de jeugdige. Op basis van het Toewijzingsbericht kan de benodigde zorg starten.
Een aanvraag voor zorg, therapie en begeleiding via uw zorgverzekeraar, hoe werkt dit?
Via deze website kun je met het contactformulier een afspraak maken voor een intakegesprek. De werkwijze van intake en behandelingsovereenkomst is voor ieder persoon of gezin hetzelfde. Neem voor het intakegesprek de ingevulde Behandelingsovereenkomst mee. In het intakegesprek wordt samen met de ouder(s) de behandelingsovereenkomst besproken. Aan de hand van de hulpvraag bekijk ik samen met de ouder(s) welke behandelvorm het beste bij het kind en de ouder(s) past. Soms moet er een keuze gemaakt worden of er alleen met het kind gesproken wordt of met de ouder(s) erbij of met de ouder(s) apart. Er wordt een behandelingsovereenkomst gesloten met daarin heldere en duidelijke afspraken. Dit alles om het welzijn van het kind en het doel van de benodigde zorg te bereiken. Kijk ook op: Vergoedingen Zorgverzekeraars 2020

Tarieven 2021:
Kennismakingsgesprek: 30 minuten, gratis
Consult intakegesprek: 60 minuten, € 90,00
Consult volwassenen: 60 minuten, € 90,00
Consult kind: 45 – 60 minuten, € 90,00
Consult oudergesprek: 60 minuten, € 90,00
Consult twee-oudergesprek: 90 minuten, € 150,00
Schoolbezoek / observatie leerling & verslaglegging / observatiegesprek: € 300,00
Familieopstelling / systeemtherapie: 60 minuten, € 90,00
Gezinsopstelling / opvoedopstelling: 60 minuten, € 150,00
Een verwijzing met een PGB
Kijk voor meer informatie op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank)
Hoe ziet het begeleidingsproces er globaal uit?
Ieder proces verloopt natuurlijk anders. Maar na het intakegesprek, het eerste consult, komt het kind of jongere alleen zonder de ouder(s). Is het spannend voor het kind of de jongere dan mogen de ouders in het begin er even bij blijven. De consulten met de ouder(s) en het kind of jongere zijn vertrouwelijk. Ouder(s) en het kind of jongere kiezen er zelf voor wat ze elkaar willen vertellen. Aan het kind of jongere wordt alle informatie zo gebracht dat het past en aansluit bij het niveau van het kind of jongere.

In een tussenevaluatie bekijken we of de vorm van therapie aansluit bij de ouders en het kind of jongere. Of de ouders voortgang zien bij zichzelf, bij het kind of jongere. Dat therapie nog verder nodig is of een eind evaluatie het doel van de therapie heeft bereikt.
“Kracht ligt er niet in dat wij nooit vallen, maar iedere keer als we vallen dat we weer opstaan”