Verwijzing, vergoedingen en tarieven

Wil jij jouw verantwoordelijkheid pakken en invloed gaan uitoefenen op jouw probleem? Dan helpen wij je graag. Wanneer je denkt dat therapeutische begeleiding van praktijk Kindverbindt je kan helpen om je hulpvraag aan te pakken, kun je een afspraak maken voor een intakegesprek. Om de hulp (gedeeltelijk) vergoed te krijgen is het belangrijk dat je een verwijzing van een specialist hebt. Het aanvragen hiervan kan via de vijf onderstaande mogelijkheden:

1. Verwijzing via het Medisch domein. Je vraagt een verwijzing aan de huisarts, jeugdarts of medisch specialist.
2. Vanuit de JeugdWet, de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Hierbij verloopt de beschikking via de Gemeentelijke Toegang.
3. Vanuit de Zorgverzekeringswet, via je eigen zorgverzekeraar, vanuit de AANVULLENDE verzekering.
4. Via PGB (Persoonsgebonden Budget). Kijk voor meer informatie op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank)
5. ZIN (Zorg in Natura) hierbij verloopt uw aanvraag via het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg).

1. Een verwijzing via het medisch domein, hoe werkt dit?
Je geeft bij je huisarts, jeugdarts of een andere medische specialist dat je hulp wenst omdat je er alleen niet uitkomt. Wanneer je beschikt over een verwijzing kun je vervolgens een Behandelingsovereenkomst invullen. Dan krijgen wij alvast een beeld van de hulpvraag en kunnen we inschatten welke hulp geschikt is. Vervolgens maak je via het contactformulier op deze website een afspraak voor een intakegesprek.
Praktijk KindVerbindt bekijkt tijdens het intakegesprek samen met jou/jullie wat de hulpvraag is en kiest een passend zorgarrangement. Hierin staan de intensiteit en duur van de benodigde zorg beschreven. Vervolgens stelt praktijk Kindverbindt het Plan van Aanpak op. Hierin worden de hulpvraag, de doelen en resultaten van de benodigde zorg, begeleiding en/of therapie duidelijk omschreven. Praktijk KindVerbindt stuurt het Verzoek om Toewijzing (VOT) naar de gemeente voor de benodigde zorg. Op basis van dit Toewijzingsbericht kan de benodigde zorg starten.

2. Een beschikking via de Gemeentelijke Toegang, hoe werkt dit?
Je kunt een beschikking aanvragen via www.bijeenheusden.nl of www.zorginregiohartvanbrabant.nl. De toegangsconsultent bekijkt samen met jou/jullie wat de hulpvraag is en kiest hierbij het zorgarrangement en zorgaanbieder die het best past bij jou. Jij hebt hier inspraak in, jullie bekijken samen bij welke zorgaanbieder je het beste gevoel hebt.

De toegangsconsulent bekijkt en stelt samen met praktijk KindVerbindt een Plan van Aanpak op. Ook de intensiteit en de duur van de benodigde zorg worden ook vooraf ingeschat. Praktijk KindVerbindt nodigt je vervolgens binnen 3 tot 4 weken uit voor een intakegesprek. Het is wenselijk dat je voor het intakegesprek de Behandelingsovereenkomst invult. Dan krijgen wij alvast een beeld van de hulpvraag en kunnen we inschatten welke hulp geschikt is. In deze periode worden de hulpvraag, de doelen en resultaten van de benodigde zorg, begeleiding en/of therapie duidelijk omschreven. Wanneer alle informatie compleet is, dient de Toegang de aanvraag in bij de backoffice van de gemeente. Op basis van het Toewijzingsbericht kan de benodigde zorg starten.

3. Een aanvraag voor zorg, therapie en begeleiding via uw zorgverzekeraar, hoe werkt dit?
Via deze website kun je met het contactformulier een afspraak maken voor een intakegesprek. De werkwijze van intake en behandelingsovereenkomst is voor ieder persoon of gezin hetzelfde. Neem voor het intakegesprek de ingevulde Behandelingsovereenkomst mee.
In het intakegesprek wordt samen met de ouder(s) de behandelingsovereenkomst besproken. Aan de hand van de hulpvraag bekijk ik samen met de ouder(s) welke behandelvorm het beste bij het kind en de ouder(s) past. Soms moet er een keuze gemaakt worden of er alleen met het kind gesproken wordt of met de ouder(s) erbij of met de ouder(s) apart. Er wordt een behandelingsovereenkomst gesloten met daarin heldere en duidelijke afspraken. Dit alles om het welzijn van het kind en het doel van de benodigde zorg te bereiken.
Kijk ook op: Vergoedingen Zorgverzekeraars 2018

Wanneer de behandeling start
Na het intakegesprek, het eerste consult, komt het kind of jongere alleen, zonder de ouder(s). Is het spannend voor het kind of de jongere dan mogen de ouders in het begin er even bij blijven. De consulten met de ouder(s) en het kind of jongere zijn vertrouwelijk. Ouder(s) en het kind of jongere kiezen er zelf voor wat ze elkaar willen vertellen. Aan het kind of jongere wordt alle informatie zo gebracht dat het past en aansluit bij het niveau van het kind of jongere.

In een tussen-evaluatie bekijken we of de vorm van therapie aansluit bij de ouders en het kind of jongere. Of de ouders voortgang zien bij zichzelf, bij het kind of jongere. Dat behandeling nog verder nodig is of een eind evaluatie het doel van de behandeling heeft bereikt.

Tarieven 2018

Soort consult Duur Tarief
Kennismakingsgesprek 30 minuten gratis
Consult intakegesprek 60 minuten € 72,50
Consult volwassenen 60 minuten € 72,50
Consult kind 45 minuten € 65,00
Consult oudergesprek 60 minuten € 72,50
Consult twee-oudergesprek 90 minuten € 130,00
Schoolbezoek / observatie leerling & verslaglegging / observatiegesprek € 300,00
Familieopstelling / systeemtherapie 60 minuten € 85,00
Gezinsopstelling / opvoedopsteling 60 minuten € 140,00